This is alternative content.

 
Hlavní strana arrow Ultrazvuková technologie
Main Menu
Hlavní strana
O firmě
Ke stažení...
Pracovní příležitosti
Kontaktujte nás !
Reference
Aktuality
Akce - Náplně zdarma !!!
Novinky

This is alternative content.

Ultrazvuková technologie | Tisk |

CO JE TO ULTRAZVUK

Ultrazvuk je akustické vlnění o kmitočtu vyšším než 20 kHz. Pro čištění je nejrozšířenější používání kmitočtů v rozmezí 20 - 100 kHz.


PROČ ULTRAZVUK ČISTÍ

Image

Má-li ultrazvuk dostatečnou intenzitu, vyvolává při průchodu kapalinou jev zvaný kavitace. Ta se projevuje intenzívním kmitáním částeček kapaliny a vznikem, a při opačné polaritě zánikem miniaturních bublinek. V jejich nejbližším okolí dochází k prudkému nárůstu teploty, tlaku a zrychlení (udává se teplota několik tisíc °C a tlak řádu stovek MPa). Tyto jevy velice agresívně narušují mechanickou vazbu nečistot na povrch čištěného předmětu a ve spojení s vhodným čistícím médiem dochází k jejich odplavování. To je, velice zjednodušeně, princip čištění ultrazvukem.

PROČ ČISTIT ULTRAZVUKEM

Image

Čištění pomocí ultrazvuku má celou řadu výhod. Zejména je to rychlost čistícího procesu, neboť potřebná doba se zkracuje na jednotky, maximálně desítky minut. Kvalita čištění je při správně zvoleném čistícím médiu vynikající. Pro ultrazvuk neexistují nepřístupná místa, stejně dobře vyčistí tvarově složitý předmět i slepý otvor. Díky zákonitostem šíření ultrazvuku v kapalinách je možné čistit předměty jinými technologiemi čistitelné jen velice obtížně, případně vůbec.

ImageOdpadá také namáhavá a nepříjemná manuální práce, zbývá pouze vložení čištěného předmětu do ultrazvukové vany a po ukončení procesu jeho vyjmutí. Vlastní ultrazvukové čištění je energeticky poměrně nenáročné, největší část energie se spotřebuje na ohřev lázně. S vyjímkou úzce specifických oborů se dnes používají netoxická, nehořlavá, biologicky odbouratelná čistící média na bázi vodných roztoků moderních čistících prostředků. Čistící proces je možno kombinovat i s odmašťováním, případně s dezinfekcí.

CO ČISTIT ULTRAZVUKEM

Ultrazvukem lze čistit téměř vše v nejrůznějších oborech lidské činnosti, příkladem může být:

 • Strojírenská výroba - hrubé, mezioperační a finální čištění, odmašťování, odstraňování brusiva atd.
 • Elektronika - mytí osazených desek plošných spojů
 • Sklárny - odstraňování skelného prachu z broušeného skla, finální čištění a leštění výrobků před expedicí
 • Lisovny plastických hmot a pryže - čištění lisovacích forem
 • Autoservisy a opravárenské dílny - čištění ložisek, převodovek, částí motorů, startérů, alternátorů
 • Potravinářský průmysl - mytí lahví, forem, nádob, plastových přepravek, možnost kombinace s dezinfekcí
 • Optika - čištění optických skel a brýlí
 • Zlatnictví a klenotnictví - čištění veškerých šperků a bižuterie
 • Galvanovny - čištění a odmašťování dílů před pokovením
 • Lihovarnictví - čištění a umělé stárnutí destilátů
 • Tiskárny - mytí rastrových válců, fólií
 • A řada dalších aplikací, v případě příznivé pořizovací ceny i v domácnosti

Aktuálně máme v nabídce tyto typy ultrazvukových myček:



 
Průmyslové myčky
Dílenské myčky
Oplachovací myčky kabinové
Oplachovací myčky tunelové
Ultrazvukové myčky
Vakuové myčky
Technologické linky
Myčky přepravek
Myčky sudů, košů a ohradových palet
Tunelové myčky europalet
Myčky táců, forem a plechů
Destilace rozpouštědel
VACUUM-DEST
Průmyslová chemie
Vodou ředitelné prostředky
Uhlovodíková rozpouštědla
Technologie
Ultrazvuková technologie
Doplňková výbava
Filtrace
Mycí koše
Systémy plnění myček
Služby
Mytí výrobků
Servis
Ostatní služby
Naši partneři

 
 
Designed by Miloslav Adamec, DiS